Selecteer een regio en taal

Voor onze gezamenlijke toekomst

Zowel bij PCI als BASF staat duurzaamheid hoog op de agenda. Beginnend met hoge productkwaliteit, dus lange levensduur, via recycling, stofarme en emissiearme producten en CO2-ladder tot EPD en BREEAM.

Certificaten

Voor vele PCI-producten beschikken wij over certificaten.
Het Duitse EC-certificaat "zeer emissieárm" betekent dat het product nauwelijks vluchtige organische stoffen vrijgeeft. Bekijk onze flyer voor meer informatie en een voorbeeldsysteem met PCI-producten.  
Een EPD (environmental product declaration) verzamelt milieugegevens van producten op basis van een levenscyclusanalyse.

Op de productinformatie staan logo's van de certificaten. Zowel EC als EPD geven credits om een BREEAM-certificaat te verkrijgen.

BASF en PCI Augsburg

BASF heeft een groeiend aantal producten dat via de biomass balance methode wordt geproduceerd. Hierbij wordt in de naftakraker van BASF zowel gebruik gemaakt van hernieuwbare (biobased) grondstoffen als van fossiele grondstoffen. De biobased producten zorgen ervoor dat het gebruik van fossiele grondstoffen afneemt.

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid van BASF ook op de website basf.nl of basf.com.

En PCI Augsburg licht in een brochure toe wat het bedrijf bijdraagt aan duurzaamheid.