Prestatieverklaringen beschikbaar

Per 1 juli 2013 is de wetgeving inzake de CE-markering gewijzigd.
Wij zijn als leverancier verplicht onze afnemers een prestatieverklaring (DOP – declaration of performance) te verstrekken als het product valt onder een Europese geharmoniseerde kwaliteitsnorm.

Bij deze normen gaat het o.a. over tegellijmen (EN 12004), vloeregalisatie- (EN 13813) en reparatiemortels (EN 1504). De prestatieverklaring kunt u zien als een geregistreerde kwaliteitscontrole. Hierin staan de prestaties en de toepassingen waarvoor deze prestaties gelden.

De prestatieverklaringen zullen wij onze afnemers toesturen. U vindt deze ook op deze website in de rubriek "Producten", op de pagina waar ook de productinformatie en het veiligheidsblad staat.