Nanotechnologie

PCI houdt zich al vele jaren intensief bezig met onderzoek van nanostructuren in cementhoudende producten. Daardoor beschikt zij over brede analytische methodes en mogelijkheden. De combinatie van verschillende cementen en nieuwe formuleringen, bijv. met lichte vulstoffen en hoogwaardige kunststoffen, leiden tot verbeterde producteigenschappen.

Marktontwikkeling keramiek
Steeds nieuwe keramieksoorten, vooral met een lagere wateropname, worden ingezet op diverse ondergronden. De tijdsdruk en de behoefte kosten te besparen neemt ook toe. Daardoor worden de eisen die aan tegellijm-systemen, zoals lijmen, egalisatie- en voegmortels, worden gesteld steeds hoger. Er is behoefte aan producten die universeel, voor vele toepassingen, geschikt zijn. Deze moeten goed te verwerken zijn en uitstekende hechtings-eigenschappen bezitten. PCI heeft de grenzen verlegd door mortels te ontwikkelen die aan de toegenomen verwachtingen voldoen.

Betere hechting door nanodeeltjes
Het oppervlak van een tegel is voor het menselijk oog volkomen glad. Maar nanodeeltjes zijn dusdanig klein dat het oppervlak voor hen nog ruwheid en porositeit heeft, zodat zij zich goed eraan vast kunnen zetten. Bij de afbindreactie worden fijne en met elkaar verbonden kristallen gevormd, die zich als weerhaken in de poriën en de oppervlaktestructuur van tegels, cement en de ondergrond vastzetten. Daardoor wordt een uitstekende hechting bereikt.

Kunststoftoevoegingen maken vervormbaar
Nanotechnologie maakt het mogelijk de flexibiliteit van mortels te verhogen. Deze kunnen breed worden toegepast, want het is dan niet meer relevant dat er gewerkt wordt met verschillen in warmte-uitzetting van ondergrond en keramiek. Als bijv. een terras van 5 meter wordt opgewarmd tot 40 graden Celsius, bedraagt de uitzetting ca. 1,2 mm. Nieuw ontwikkelde mortels compenseren de schuifspanning en zorgen voor een blijvende hechting tussen tegel en ondergrond.

Hoge uitlevering door lichte vulstoffen
Niet alleen mengen zonder veel kracht en met slechts minimale stofontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door toepassing van lichte vulstoffen. Ook een zeer hoge uitlevering is een eigenschap van lichtgewicht mortels. Met een zak van 15 kg PCI Nanolight wordt bijv. een even groot oppervlak tegels gelijmd als met een zak van 25 kg van een traditionele mortel. Er is dus minder mortelpoeder nodig, waarmee wordt bespaard op kosten, transportvolumes en verpakkingsmateriaal.

Snel uithardend en toch verlengde lijmopentijd
Unieke bindmiddel- en vulstofcombinaties maken het mogelijk dat mortels snel uitharden. En dat niet bij een gelijkblijvende, maar een verlengde lijmopentijd!

Universeel toepasbaar
Nanotechnologie maakt het mogelijk: één tegellijm voor alle ondergronden en keramiek, één voeg-mortel voor alle voegbreedtes en alle keramiek, één mortel voor egalisatie, ontkoppeling en contactgeluidreductie.

Op de nanotechnologie zijn o.a. gebaseerd: PCI Nanolight, PCI Nanolight wit, PCI Nanofug, PCI Nanofug Premium en de serie PCI Nanocret reparatiemortels.

Nanotechnologie bij PCI: geen nanodeeltjes in producten

Nano - in het Grieks "dwerg" - geeft aan dat het gaat om het miljardste deel van een meeteenheid. Een nanometer (nm) is dus een miljardste meter.

Bij het uitharden van cement worden kristalstructuren gevormd die in elkaar haken. Daardoor ontstaat een extreem hoge druksterkte en stabiliteit van beton. De tijdens het uitharden op natuurlijke wijze ontstane kristallen hebben een grootte die tot in het nanobereik gaat.

PCI onderzoekt al vele jaren intensief de nanostructuren die worden gevormd. De vele analytische mogelijkheden maken het mogelijk in het laboratorium de vorming van kristalstructuren vanaf de eerste minuut te bekijken. Door het gericht mengen van verschillende cementsoorten of het toevoegen van ander materiaal, zoals hoogwaardige kunststoffen of lichte vulstoffen, kan de vorming van deze kristalstructuren worden beïnvloed. En zo worden nieuwe, geoptimaliseerde producteigenschappen mogelijk.

PCI onderzoekt de structuurvorming van kristallen tot in het nanobereik, maar gebruikt geen nanodeeltjes in de producten. Zowel bij de productie als bij de verwerking, bij de toepassing, bij latere recycling of bij verwering is er dus geen kans dat iemand bij de cementhoudende producten van PCI met nanodeeltjes in contact komt.