Selecteer een regio en taal

Product films

In de productfilms tonen wij de productvoordelen en stap voor stap de verwerking van enkele producten, zoals PCI Nanofug Premium, PCI Nanolight en PCI Pecilastic U.

PCI Nanofug Premium
De voegmortel met bijzondere eigenschappen.

PCI Nanolight
De tegellijm voor alle ondergronden en alle keramiek. 
Lichtgewicht, stofarm, hoog standvermogen, laag verbruik.

PCI Pecilastic U
Ontkoppelings- en waterdichtingsmat voor toepassing onder tegels. Flexibel en scheuroverbruggend.