Systemen

In de rubriek “Productsystemen” vindt u schetsen van de systeemopbouw met vermelding van de bijbehorende producten. Verder treft u hier een overzicht van emissiearme en stofarme systemen aan.

Onder “Toepassingen” staan overzichtspagina’s per onderwerp, bijvoorbeeld voor een badkamer, zwembad of kelder. Vanaf die pagina’s kunt u eenvoudig doorklikken naar productinformatie, brochures en films over het onderwerp.