Selecteer een regio en taal
Bestratingssysteem bij sterke belasting
Speciaal systeem voor het zetten en voegen van (verkeers)wegen bij middelmatige en sterke mechanische belasting
Systeembeschrijving:
Dit systeem wordt toegepast bij belasting door verkeer en voldoet aan de hoge eisen die aan de zetmortel en vooral de voegmortel worden gesteld.
Bestratingssysteem bij sterke belasting
Systeemvoordelen:
  • Dichte, vorst/dooizoutbestendige voegen
  • Snelle afvoer van oppervlaktewater
  • Versie met hoge sterkte, voor middelmatige tot hoge belasting door verkeer
videos:
Dealer Search
Hotline