Privacybeschermingsverklaring

Moderne informatie- en communicatietechnologieën spelen een steeds grotere rol bij de activiteiten van organisaties zoals PCI Augsburg GmbH.  Bijgevolg nemen wij de bescherming van uw privacy en van uw persoonlijke gegevens, die u ons ter beschikking stelt, heel ernstig. De inachtneming van de bepalingen van de Duitse privacybeschermingswet is voor ons een vanzelfsprekendheid. Hierna informeren wij u erover welke gegevens wij, dus de PCI Augsburg GmbH (hierna ook alleen “PCI” genoemd), eventueel verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

1. Persoonlijke gegevens

Welke persoonsgebonden gegevens wij verzamelen en verwerken?

U kunt onze websites bezoeken, zonder dat wij enige persoonsgebonden gegevens van u vereisen. In dit geval komen wij alleen de naam te weten van uw Internetserviceprovider, de website vanaf waar u ons bezoekt en de website die u bij ons bezoekt (algemene gegevens). Alleen als u bepaalde dienstprestaties (zoals newsletter, contactformulier) gebruikt, worden persoonlijke gegevens verworven en bewerkt. Op dit feit wordt u op de betreffende pagina’s afzonderlijk gewezen.

Voor welke doeleinden verwerven en bewerken wij persoonlijke gegevens?

Aangezien wij er voortdurend naar streven zowel onze serviceaanbiedingen als ook uw ervaringen met onze websites in een voortdurend proces te verbeteren, worden de hierboven genoemde algemene gegevens statistisch geanalyseerd. In ieder geval zijn wij geïnteresseerd in uw persoonlijke mening en uw omgeving. Om deze redenen wordt u op enige plaatsen naar extra informatie gevraagd. Hierbij gaat het zonder uitzondering om vrijwillige gegevens die we natuurlijk vertrouwelijk behandelen.

Voor zover u serviceprestaties in aanspraak neemt, worden doorgaans alleen gegevens verzameld die wij voor de levering van de prestaties vereisen.  Voor zover wij u om bijkomende gegevens vragen, gaat het eveneens om vrijwillige informatie. De verwerking van de doorgegeven persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats voor de vervulling van de gevraagde diensten en voor behoud van gewettigde eigen handelsbelangen.

Worden persoonsgebonden gegevens aan derden doorgegeven?

We zullen uw persoonsgebonden gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit voor de vervulling van de gevraagde diensten absoluut noodzakelijk is. Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens tegenover andere ondernemingen of instanties niet openbaar maken, doorspelen, verkopen of op enige andere wijze uitbrengen, voor zover niet uw uitdrukkelijke akkoordverklaring werd ontvangen. Iets anders geldt als wij tot een publicatie en doorspeling van de gegevens wettelijk of door gerechtelijk vonnis verplicht zijn.

2. Veiligheid

2.1 We nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw ter beschikking gestelde gegevens door toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of ingreep van onbevoegde personen te beschermen. In het geval van verwerving en bewerking van persoonsgebonden gegevens worden de gegevens in gecodeerde vorm doorgespeeld om een misbruik van de gegevens door derden te voorkomen.  Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend bewerkt.

2.2 Al onze medewerkers en bij de gegevensverwerking betrokken derden zijn verplicht de Duitse privacywet en de vertrouwelijke omgang met persoonsgebonden gegevens na te leven.

3. Cookies

Op bepaalde plaatsen in onze websites brengen wij cookies aan.

Wat zijn cookies?

Hierbij gaat het om markers die ons de kans geven om u onze prestaties tijdens uw bezoek individueel ter beschikking te stellen. We gebruiken cookies niet om persoonsgebonden gegevens te verzamelen. Bij uw eerste bezoek aan onze websites wordt een cookie naar uw browser gezonden, die dan op uw computer wordt opgeslagen. Het aanvaarden van deze cookies door u is geen voorwaarde voor het gebruik van de dienst. Niettemin zijn mogelijkerwijs door het blokkeren van cookies niet alle functies bruikbaar. Voor zover u over het gebruik van cookies door uw browser wilt worden op de hoogte gehouden of deze wilt uitsluiten, moet u de overeenkomstige browserinstellingen activeren resp. deactiveren.

4. Gebruik van webanalyse-instrumenten

Google™ Analytics

Onze websites gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google").
Google Analytics gebruikt cookies. De door de cookie verworven informatie over uw gebruik van onze websites wordt op een server van Google, die zich hoofdzakelijk in de VSA bevinden, overgedragen en daar opgeslagen. We willen u erop wijzen dat op onze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" werd uitgebreid, om een anoniem gemaakte verzameling van IP-adressen (zog. IP-Masking) te waarborgen. Daardoor vindt onmiddellijk en in een vluchtig geheugen een verkorting van het IP-adres plaats, als dit naar het Google Analytics-gegevensverwerkingsnetwerk wordt doorgestuurd.
In onze opdracht zal Google de door cookies verworven informatie gebruiken om uw gebruik van onze websites te analyseren, reports over het gebruik van onze websites te verzamelen en bovendien met het gebruik van onze websites en het algemeen internetgebruik verbonden dienstprestaties te leveren. Het (afgekorte) IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. Naast de hierboven genoemde browserinstellingen kunt u de verwerking van uw gegevens door Google verhinderen, door de onder volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-Add-On of binnen browsers op mobiele toestellen, klikt u liefst op deze link, om de verwerving door Google Analytics binnen de website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een Opt-Out-cookie op uw toestel aangebracht, dat de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert. Wist u uw cookies, dan moet u opnieuw op deze Link klikken. Meer informatie hierover vindt u onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de https://www.google.de/intl/de/policies/ resp. onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en privacybescherming).

Webtrends Webanalyse

Met behulp van cookies verzamelt het analyse-Tool Webtrends anoniem gemaakte informatie over hoe onze websites worden gebruikt. De daarmee bekomen informatie helpt ons van onze respectieve website continu aan te passen aan de vereisten van onze bezoekers. De Webtrends-cookie verwerft informatie in anoniem gemaakte vorm en levert onder andere informatie op over hoeveel personen onze pagina bezoeken, vanaf welke pagina’s de bezoekers komen en welke pagina’s u hebt opgevraagd. Verdere informatie hierover verkrijgt u in de Statement over privacybescherming van Webtrends.
https://www.webtrends.com/terms-policies/privacy/privacy-notice/

Livezilla Chat

Onze websites gebruiken Livezilla, een chatsysteem van LiveZilla GmbH voor rechtstreekse communicatie tussen u en onze servicemedewerkers. Livezilla gebruikt cookies. De door de cookie verworven informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen aan onze server en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt voor de opslag anoniem gemaakt en niet voor identificering van de gebruiker aangewend. Er worden noch rechtstreeks persoonsgebonden noch “gepseudonimiseerde” gebruikerprofielen opgemaakt, noch vindt een doorgave van deze informatie plaats.

5. Evalanche newsletterverzending en analyse

Een doorsturing van informatie voor reclamedoeleinden naar uw e-mailadres vindt alleen plaats als u vooraf toegestemd hebt voor het gebruik van uw e-mailadres hiervoor. Zonder uw toestemming verzenden wij geen e-mails of newsletters voor reclamedoeleinden. In geval van een toestemming dienen wij uw e-mailadres, naam en adres in samen met informatie over de door u opgeroepen en via download opgevraagde informatie over de door u opgevraagde informatie en berichten van de Newsletter. Deze gegevens maken het ons mogelijk u persoonlijk via e-mail de gewenste productinformatie en/of bijzondere aanbiedingen en diensten van PCI Augsburg GmbH toe te sturen.
Uw persoonsgebonden informatie wordt in principe niet doorgegeven aan derden buiten PCI.

Voor zover u de overmaking van overeenkomstige reclame niet meer wenst, kunt u deze te allen tijde herroepen. Het verzet moet aan de verantwoordelijke plaats (zie hieronder) worden gericht. Een mededeling via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. volstaat.

Voor ons is het vanzelfsprekend dat onze database en server voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Wij waarborgen dan ook in eer en geweten de grootst mogelijke bescherming van uw gegevens tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegangen, openbaarmaking, wijziging en wissen. De overdracht van uw gegevens aan onze server wordt met de veiligheidsstandaard van de SSL [Secure-Socket-Layer]-procedure beschermd.

6. Sociale netwerken

Onze websites bieden (gebruiken) Social Plugins van verschillende sociale netwerken. Als u een sociaal netwerk bezoekt, wordt uw activiteit op onze website ook doorgegeven aan sociale netwerken zoals Facebook.
Als u tijdens het bezoek aan onze website bij een sociaal netwerk bent ingelogd, voegt het sociaal netwerk deze informatie toe aan uw profiel. Ook als u met een van de Social Plugins een interactie aangaat, wordt deze informatie doorgegeven aan het sociaal netwerk. Als u dergelijke gegevensoverdracht niet wenst, log dan uit uw sociaal netwerk, vooraleer u een van onze websites bezoekt.
We hebben geen invloed op de gegevensverzameling en de gegevensoverdracht door de Social-Plugins. Lees daarvoor graag de gegevensbeschermingsrichtlijnen van deze sociale netwerken en vraag informatie over de instandhouding van verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens, welke rechten u hebt en hoe u een bevredigende privacybeschermingsinstelling kunt bekomen.
 
- Facebook
- Youtube & Google+

7. Uw rechten (zoals informatie- en verbeteringsrecht)

U hebt het recht te allen tijde de toezegging voor gebruik van uw persoonsgebonden gegevens te herroepen en op verzoek informatie over al uw bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens te bekomen, deze te controleren, eventueel te laten verbeteren, blokkeren en wissen. Ga daarvoor naar de verantwoordelijke plaats of richt u tot de privacybeschermingsgemachtigden (contactgegevens zie hieronder).
Een schrapping kan alleen niet plaatsvinden als wij wettelijk verplicht zijn tot bewaring van uw persoonsgebonden gegevens. In dat geval vindt een blokkering van de gegevens plaats.

8. Wijzigingsvoorbehoud

We behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Deze houdt geen contractueel of ander formeel recht in tegenover of in opdracht van een partij.

Bij problemen of vragen verzoeken wij u van rechtstreeks contact op te nemen met onze privacybeschermingsgemachtigde, die u graag zal bijstaan.

9.  Verantwoordelijke plaats en privacybeschermingsgemachtigde

9.1 Verantwoordelijke plaats

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrasse 11
86159 Augsburg
Postfach 10 22 47
86012 Augsburg
Tel. +49-821-5901-0
Fax. +49-821-5901-372
Contact