Voor onze gezamenlijke toekomst

Bij PCI Augsburg staat duurzaamheid hoog op de agenda. Beginnend met hoge productkwaliteit, dus lange levensduur, via recycling, stofarme en emissiearme producten en CO2-ladder tot EPD en BREEAM.

Duurzaamheid met BREEAM-certificaat

BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen. Producten kunnen NIET worden gecertificeerd.
Het systeem werkt met credits. Bij voldoende behaalde credits wordt een gebouw gecertificeerd.


In de rubriek "Gezondheid" kunnen tegellijmsystemen credits opleveren. Dan mogen zij nauwelijks vluchtige organische stoffen vrijgeven. Het Duitse EC-certificaat "zeer emissiearm" levert daarvoor het bewijs. Voor vele van onze producten hebben wij een EC-certificaat. 

Een credit voor VOC wordt verstrekt als ALLE in het gebouw gebruikte materialen aan VOC-eisen voldoen. En dan is het belangrijk onze emissiearme producten toe te passen.