Voor onze gezamenlijke toekomst

Zowel bij PCI als BASF staat duurzaamheid hoog op de agenda. Beginnend met hoge productkwaliteit, dus lange levensduur, via recycling, stofarme en emissiearme producten en CO2-ladder tot EPD en BREEAM.

Duurzaamheid met BREEAM-certificaat

BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen. Producten kunnen NIET worden gecertificeerd.
Het systeem werkt met credits. Bij voldoende behaalde credits wordt een gebouw gecertificeerd.


In de rubriek "Gezondheid" kunnen tegellijmsystemen credits opleveren. Dan mogen zij nauwelijks vluchtige organische stoffen vrijgeven. Het Duitse EC-certificaat "zeer emissiearm" levert daarvoor het bewijs.
Voor vele van onze producten hebben wij een EC-certificaat. Bekijk onze flyer voor meer informatie en een voorbeeldsysteem met PCI-producten. 

Een credit voor VOC wordt verstrekt als ALLE in het gebouw gebruikte materialen aan VOC-eisen voldoen. En dan is het belangrijk onze emissiearme producten toe te passen.

BASF en PCI Augsburg

BASF heeft een groeiend aantal producten dat via de biomass balance methode wordt geproduceerd. Hierbij wordt in de naftakraker van BASF zowel gebruik gemaakt van hernieuwbare (biobased) grondstoffen als van fossiele grondstoffen. De biobased producten zorgen ervoor dat het gebruik van fossiele grondstoffen afneemt.

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid van BASF ook op de website basf.nl of basf.com.

En PCI Augsburg licht in een brochure toe wat het bedrijf bijdraagt aan duurzaamheid.